Groei&Bloei 2022, het jaar van….

2022, het jaar van….

2022, het jaar van….

Een nieuw jaar ligt voor ons, hopelijk een gezond en ook een jaar dat GROEN de aandacht krijgt, dat het verdient!!

Als een onbeschreven blad ligt 2022 voor ons; toch staan er een aantal belangrijke zaken op stapel. Zo is 2022 het ‘Jaar van de Merel’ en dat is niet voor niets, want vanaf 2016 verdween bijna 30% van de merelpopulatie. Wat de precieze oorzaken zijn, is niet helder, maar wat duidelijk was, is dat we als mens opmerkelijk weinig over deze vogelsoort weten, terwijl hij toch zo dicht bij ons is. Daarom het initiatief van Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Vogelbescherming om meer over de soort te weten te komen. Dit initiatief is ook bedoeld om extra aandacht te vragen voor vergroening van de stedelijke leefomgeving, want naast veel andere zoogdieren en vogels is ook de merel niet dol op stenen en tegels. Die extra aandacht is ook noodzakelijk, omdat er dit jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. Hopelijk zetten veel politieke partijen het BELANG van GROEN hoog op de agenda en leidt dit tot goede afspraken over het Groenbeleid. Dit is van het grootste belang, omdat in juli 2022 de nieuwe omgevingswet in werking treedt, die de bescherming van door ruimtelijke ingrepen bedreigde natuur afzwakt. Geen verplichte landelijke omgevingsvergunningplicht meer bij bouwactiviteiten, snellere procedures en minder tijd om kapvergunningen op te schorten, wat de kans op kappen van monumentale bomen helaas kan vergroten. Belangrijk is het daarom, dat gemeenten en provincies strenge groennormen stellen. Hopelijk nemen ze hierbij Almere als voorbeeld, want Almere is vanaf 14 april gaststad van Floriade Expo 2022 en wil uitgroeien tot dé groene stad van de toekomst, vol creatieve, groene en duurzame oplossingen! Gelukkig Nieuwjaar!

Anneke

T  twitter.com/blikopdetuin; F facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Vragen kunt u stellen via:

info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl