Groei&Bloei Blik op de Tuin - week 21 2021 no. 1008

Blik op de tuin - week 21 2021 no. 1008

Blik op de Tuin - week 21 2021 no. 1008

Klimaatbestendigheid van de tuin is high topic deze dagen.....

Om in te spelen op de gevolgen van een opwarmend klimaat kun je in de tuin de nodige maatregelen nemen, zoals het extra aanplanten van Groen onder het motto: ‘Tegel eruit, plant erin’ of door te kiezen voor waterdoorlatende bestrating. In plaats van het opvangen van hemelwater in een regenton, zou je ook je regenwaterafvoer van de riolering kunnen ontkoppelen, zodat het regenwater dat op je dak of schuur valt in de tuin kan wegzakken. Belangrijk hierbij is, dat het water naar een lager tuindeel kan weglopen of naar een plek waar het goed wegzakt. Volgens Margareth Hop van Actifolia moet de opvangplek d.w.z. het tuinoppervlak liefst even groot, maar minstens de helft van het dakoppervlak bedragen; anders kun je beter een wadi maken of een ondergrondse constructie met infiltratiekratten. Als je regenwater rechtstreeks de tuin in laat lopen, dan heb je niet alleen voldoende afschot nodig, maar moet ook de eerste 2 meter waterdicht zijn. Een tuin ingericht als regentuin heeft verder beplanting nodig, waarvan de wortels na een zware regenbui tijdelijk onder water kunnen staan, maar ook een droogteperiode kunnen overleven. Wil je een bestaande tuin omvormen, dan is het wel belangrijk rekening te houden met de geschiktheid van de aanwezige beplanting. Is uw tuin niet geschikt, dan kunt u altijd nog kiezen voor een Flow-through planterbox. Dit is een dichte bak met overstort lijkend op de constructie van een groen dak, die gevuld is met geschikte beplanting. Deze kun je zonder probleem tegen een gebouw plaatsen en zou ook een uitstekende oplossing zijn voor bedrijfshallen/gebouwen. https://actifolia.nl/

Anneke

T https://twitter.com/blikopdetuin;  F www.facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind je op onze cookie instellingen pagina.

OK