Groei&Bloei Door het oog van Springer (1)

Door het oog van springer (1)

Door het oog van Springer (1)

Bomen zijn voor ons mens heel belangrijk, heel veel bomen bij elkaar brengen je dichtbij de natuur....

Gezeten op een boomstam dichtbij een van de halfverharde wandelpaden van Arboretum Poort Bulten in De Lutte in Twente, keek ik naar de puttertjes die volop bezig waren om zich te goed te doen aan de zaden van de distels. De distels stonden verspreid op de boomweides, die onderdeel zijn van dit historische bomenpark. Het arboretum is aangelegd in de Engelse landschapsstijl, dat zich kenmerkt door slingerende lijnen en doorzichten. Het ontwerp is van de hand van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitect Leonard A. Springer, die in 1912 de opdracht kreeg om een al bestaand pinetum (verzameling van naaldbomen) uit te breiden tot een park met bomen uit de hele wereld. Een monument in de vorm van een fraaie bewerkte boomstam met in het midden een ‘oog’, gunt je letterlijk een blik op de omgeving en is een herinnering aan deze belangrijke landschapsarchitect. De grond voor het arboretum was in 1910 aangekocht door A.J.H. Gelderman, één van de rijke textielfabrikanten in Twente, die een verzamelaar van bomen was. Slingerende wandelpaden lopen langs groepen met bomen, die door hun grote verscheidenheid in blad en kleur een prachtig schouwspel vormen. In zijn totaliteit groeien er in Poort Bulten ca. ruim 1000 verschillende soorten bomen en struiken. De prachtige Luttermolenbeek doorsnijdt het bomenpark om verderop in de Dinkel uit te stromen, een rivier gelegen in het grensgebied van Nederland en Duitsland. De beek is belangrijk voor de waterhuishouding van het park en goed beheer ervan is noodzakelijk om erosie, verdroging en verzuring van het park tegen te gaan. Volgende week meer!

Anneke

T  twitter.com/blikopdetuin; 

F facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind je op onze cookie instellingen pagina.

OK