Groei&Bloei Groene wens: een natuurinclusieve woonomgeving

Groene wens: een natuurinclusieve woonomgeving

Groene wens: een natuurinclusieve woonomgeving

Het zou prachtig zijn als deze wens uit gaat komen in de nabije toekomst.....

Het nieuwe jaar ligt als een onbeschreven blad voor ons en de eerste dagen zijn altijd barstensvol met goede voornemens, op welk gebied dan ook. Ik wil er graag een aan toevoegen: het natuurinclusief maken van onze leefomgeving. Een dergelijke leefomgeving heeft alles te maken met het verbeteren van biodiversiteit, het bewaken van de natuur en het groen om ons heen, goed waterbeheer, maar ook de wijze waarop wij ons als beheerders van onze planeet willen (moeten) gedragen. Natuurinclusief (ver)bouwen is een van de manieren om natuurherstel te realiseren en tegelijkertijd de leefomgeving gezonder en aantrekkelijker te maken. Bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij renovaties zouden belanghebbenden vooraf al moeten vastleggen, welke voorzieningen het project natuurinclusief maken. Denkt u daarbij aan waterbergingen, nestkasten voor vogels en vleermuizen, groene daken en gevels, waterpartijen met een natuurlijk talud en het planten van bomen, die hittestress kunnen voorkomen. Niet alleen doen we er ons zelf een plezier mee, maar ook vogels en kleine dieren. Tal van natuurorganisaties bieden handvatten op dit gebied, zo ook de Vogelbescherming, die met een aantal partners de Toolbox Natuurinclusief Bouwen heeft ontwikkeld. De Toolbox is een website voor architecten, gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties en staat bordenvol informatie over de verschillende aspecten van natuurinclusief bouwen en het realiseren van meer biodiversiteit. Ongeacht wie we zijn en wat we doen zou het toch prachtig zijn als we bij het nemen van beslissingen wat natuurinclusiever zouden kunnen gaan denken?! Ik hoop, dat u mijn goede voornemen wilt ondersteunen en dat we er met elkaar een mooi en groen 2020 van maken!

 

Anneke

 

T @blikopdetuin F www.facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Blik op de tuin – Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind je op onze cookie instellingen pagina.

OK