Groei&Bloei KOMKOMMERTIJD

Komkommertijd

KOMKOMMERTIJD

Wat landelijk en wereldnieuws betreft is het in de zomermaanden juli en augustus komkommertijd. Voor het G&B-lognieuws blijken de wintermaanden hiervoor in aanmerking te komen. Wellicht omdat het winterseizoen minder noodt tot tuinbezigheden resulteert dit in weinig logverslag behoudens de wekelijkse van Anneke, die dan ook meestal niet gerelateerd zijn aan directe tuinbezigheid.

Dit logje is ook niet gewijd aan actuele tuinhandelingen maar is een inhaken op de reactie van Marijke van Alphen op mijn vorige log, dus nog een keer Japanse duizendknoop.

De eerste foto toont hoe de Japanner in april 2013 de omgeving verkende. Het betreft de plaats achter in de tuin waar nu de resten die afgelopen jaar bovengronds gehaald zijn tot compostmateriaal mogen verworden. Ze verhuizen dus niet direct naar de composthoop maar ook niet en zeker niet in zakken in de zwarte kliko. De ervaring heeft dit jaar geleerd dat er zeker nieuwe uitlopers komen, maar zeker niet vele. Die wel kwamen waren makkelijk te scheiden van de wortelbron. Enige bewaking dat het spul zo weinig mogelijk aardcontact kreeg door af en toe met een spitvork erin te bewegen was voldoende.

De tweede foto laat zien hoe in 2010 de betreffende plek veroverd was door de duizendknoop, waarbij vermeld moet worden dat begin dit jaar pas gestart is op deze plek met systematische verwijdering van bovengrondse delen.

Foto drie toont de begroeiing in mei 2010 van de plek voor in de tuin waar het gedropte wortelmateriaal dit jaar vandaan is gekomen en die nu klaar ligt om andere begroeiing een kans te geven.

Op de vierde foto is een van de twee resthopen te zien die nu liggen op de plaats waar foto twee acht jaar geleden genomen is en waar de laatste vier à vijf maanden geen nieuwe uitlopers meer verwijderd hoefden te worden.

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl

Reacties (1)

Paul

Paul

Hoi Wiel,
Eind goed al goed. Maar toch in de gaten blijven houden.
Groetjes, Paul.

Reageren op

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind je op onze cookie instellingen pagina.

OK