Groei&Bloei Natuur verkoopt! Blik op de Tuin (no. 796) : week 19/2017

Natuur verkoopt! blik op de tuin (no. 796) : week 19/2017

Natuur verkoopt! Blik op de Tuin (no. 796) : week 19/2017

Hoe er presentaties zijn over het vergroenen van de tuin, hoe beter......

Ik ben altijd blij als er tijdens de avonden van Groei & Bloei Westland sprekers komen die onderwerpen behandelen, die me nauw aan het hart liggen. Op woensdagavond 19 april was Ingrid Piek van tuinontwerpbureau Piekobello te gast. Zij vertelde de bezoekers hoe een onderhoudsvriendelijke c.q. onderhoudsarme tuin niet per definitie een versteende tuin, maar juist een groene tuin kan zijn. Veel steen in de tuin zorgt immers voor wateroverlast en het riool, dat alleen afgesteld is op het hemelwater van daken en wegen heeft niet de capaciteit om het teveel aan water af te voeren. Ingrid ging uitgebreid in op het belang van een groene omgeving en stelde, dat tuinen in nieuwbouwwijken helaas vaak veel weg hebben van de reclameboekjes van bouwmarkten. Het kan anders: in onderhoudsvriendelijke tuinen groeien planten die vooral een bodembedekkende functie hebben. Dit kunnen zowel vaste planten als struiken zijn. Het is ook belangrijk om de juiste hoeveelheid per plantensoort te gebruiken en ze te planten op de plek waar ze horen: schaduwplanten in de schaduw en zonminnende planten in de zon! Ook het 26-plantenplan van Groei & Bloei maakte onderdeel uit van haar verhaal. Dit plan is in 2011 door Groei & Bloei geïntroduceerd met als doel de verstening tegen te gaan en meer groen in de tuin te stimuleren. Ingrid onderstreepte in haar verhaal ook, dat natuur niet alleen verkoopt, maar ook de waarde van de leefomgeving verhoogt: in een groene leefomgeving zijn mensen niet alleen gelukkiger, maar ook gezonder!  Het verslag van Ingrids verhaal is te lezen op westland.groei.nl - terugblik 2017!

 

 

Anneke

 

T @blikopdetuin F www.facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Blik op de tuin – Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl