Groei&Bloei Water en droogte

Water en droogte

Water en droogte

De droogte in de stad Phoenix staat in schril contrast met de overmatige regenval in andere delen van de wereld, zoals ook in ons land...... Groen is een belangrijk medicijn!!

Eigenlijk had iedereen vorige week verplicht moeten kijken naar een t.v.-uitzending over de droogte in de stad Phoenix in de staat Arizona (U.S.A.). Daar hebben vooral mensen in de achterstandswijken van de stad het zwaar te verduren en bezwijken sommigen zelfs door de hitte. In die wijken is er, op een sprietje gras na, nauwelijks een boom te vinden. Het is er zo warm, dat de stad zijn warmte niet kwijt raakt. Pleinen, huizen en straten nemen overdag veel warmte op, maar staan die maar langzaam af. Opvallend is daarentegen, dat in rijke buurten van deze stad, van waar veel bomen staan en er gras in de tuinen ligt, de temperatuur 3 – 5 graden lager ligt. Dit gezien hebbende zou je als mens gewaarschuwd moeten zijn, zeker als je de toenemende hittegolven door klimaatverandering in je achterhoofd hebt. De hitte en droogte in een staat als Arizona staan in schril contrast met de wateroverlast die de afgelopen tijd in delen van ons land, maar ook de ons omringende landen ten deel viel, een andere problematiek, die echter evengoed met de klimaatverandering van doen heeft.

Reden te meer om te zoeken naar oplossingen die er voor zorgen dat er in steden, woongebieden en juist nieuwbouwwijken voldoende groen is. Groen is meer dan belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de bebouwde omgeving, maar ook voor de leefbaarheid van de inwoners ervan. Helaas hebben veel gemeenten enorm bezuinigd op openbaar groen of gooien er grof gezegd met de pet naar. Jammer want meer groen in de openbare ruime, maar natuurlijk ook in privétuinen zorgt er voor dat regenwater wordt vastgehouden en tijdelijk vastgehouden wordt op de plek waar het valt. Ook zorgen bomen struiken en ander groen voor het verlagen van de temperatuur, omdat ze namelijk water verdampen. Schaduw van bomen helpt hittestress te voorkomen en parken zijn de koele plekken in de stad. Hopelijk gaan veel meer mensen dan nu het belang van groen eindelijk inzien!

 

 

Anneke

 

T https://twitter.com/blikopdetuin;  F www.facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl

Reacties (1)

Harry Hakvoort

Harry Hakvoort

Helemaal mee eens om meer groen te krijgen in de steden. Maar ik zou het niet allemaal over een kam willen scheren. Nou kom ik niet veel in grotere Nederlandse steden, maar waar ik kom zie ik wel verbeteringen. In winkelstraten worden bomen geplant. De toegangswegen worden soms verbreedt, maar daar komt veelal een groene middenstrook, en niet alleen met gras, maar mooie planten. Er worden bewust stadsparken gepland. De rotondes worden in onze omgeving bijna allemaal gesponsord om er iets moois van te maken. Er worden soms oude grachten breder uitgegraven of gedempte waterlopen weer tevoorschijn getoverd. Vluchtheuvels worden soms “vergroend”.  Een stadje als Doetinchem wil de Ijssel bij het centrum betrekken door promenades aan te leggen en er worden waterinhammen gemaakt naar de stad toe.  En natuurlijk kennen veel gemeenten het bermbeleid ook bij toegangswegen: minder maaien, meer bloemen.  Echter in een “groene” stad als Arnhem krijgen ze het ook niet voor elkaar om in de nieuwe wijken veel groen te creëren. En helaas hebben veelal jongere bewoners niet veel op met groen. Ze zien dat slechts als extra onderhoud. Dus aandacht moet er vooral voor blijven.

Reageren op

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind je op onze cookie instellingen pagina.

OK