Privacy Statement en cookiebeleid KMTP/Groei & Bloei

Privacy Statement en cookiebeleid KMTP/Groei & Bloei

Ons beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Ons privacybeleid geeft u informatie over hoe KMTP/Groei & Bloei uw privacy beschermt, waaronder informatie over hoe u uw rechten op gegevens kunt uitoefenen.

KMTP/Groei & Bloei verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens. KMTP/Groei & Bloei heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer u lid wordt van KMTP/Groei & Bloei en/of deelneemt aan activiteiten of informatie aanvraagt, worden uw persoonsgegevens vastgelegd. KMTP/Groei & Bloei gebruikt uw gegevens om leden, geïnteresseerden en bezoekers van onze website te informeren over de activiteiten van KMTP/Groei & Bloei. Wij delen uw gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden. Binnen het KMTP/Groei & Bloei landelijk bureau in Zoetermeer kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Binnen de KMTP/Groei & Bloei afdelingen kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door vrijwilligers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor KMTP/Groei & Bloei uw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt KMTP/Groei & Bloei gegevens van u:

  • Wanneer u een KMTP/Groei & Bloei-lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden.
  • Wanneer u producten en/of diensten van KMTP/Groei & Bloei afneemt.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten en marktonderzoek.
  • Om leden/bezoekers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media. Hierbij tracht KMTP/Groei & Bloei rekening te houden met voorkeuren op basis van interessegebieden.

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt KMTP/Groei & Bloei gegevens van leden, deelnemers aan activiteiten/cursussen en bezoekers van onze website/webshop, online promoties, evenementen en acties. KMTP/Groei & Bloei verwerkt naam, adres, woonplaats, email, geslacht, geboortedatum, telefoon (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling) en gegevens dat bepaalde onderwerpen u interesseren (ten behoeve van de nieuwsbrieven).

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de wettelijke termijnen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kunt u indienen per e-mail, voorzien van uw naam en adres. Uw e-mail kunt u richten aan de KMTP/Groei & Bloei, via secretariaat(apenstaartje)groei.nl of telefonisch via 079-3681215. We zullen eventuele overige vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden. Houd er verder rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen (bijvoorbeeld Google) omgaan met gegevens, voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

Afmelden van mailingen

Wanneer u als lid of geïnteresseerde uw mailadres heeft achtergelaten, wordt u soms per mail geïnformeerd over onze activiteiten. Stelt u daar geen prijs meer op dan kunt u dit aangeven en een mail terugsturen met die boodschap.

Abonneren en afmelden van e-mailnieuwsbrieven

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website(s) wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wilt u minder of geen nieuwsbrieven ontvangen? In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee u zich op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door KMTP/Groei & Bloei te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd. Lees daarom periodiek dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met secretariaat(apenstaartje)groei.nl of telefonisch met ons secretariaat 079-3681215.

Cookies

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone, tablet etc. worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies optimaliseren de werking van onze website(s). Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd.

Analytische cookies

Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website(s). De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen websites voor de bezoekers worden geoptimaliseerd.

Tracking-cookies

Tracking-cookies, ook wel marketingcookies, zijn cookies die gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan worden. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de remarketingcampagnes van Google AdWords.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind je op onze cookie instellingen pagina.

OK