Algemene leden vergadering

De AVL vindt plaats op dinsdagavond 19 februari 2019 in MFC De Plataan Na de vergadering zal André Moerings zijn verhaal vertellen over de Skimmia.
André wordt ook wel de Skimmiaprofessor genoemd. Eigenlijk zou hij vorig jaar tijdens de jaarvergadering zijn verhaal komen vertellen, maar toen hadden we als verrassing het lintje voor Aad Vergeer. Hij heeft onder meer Pernettyas en Skimmias gekweekt. Vooral met Skimmias kruisingen uitgevoerd en nieuwe soorten ontwikkeld. Dit doet hij nog steeds, alhoewel anderen het opkweken nu voor hun rekening nemen. Nieuwe soorten probeert hij nog steeds te ontwikkelen. Agenda: 20.00 uur Opening door de voorzitter Barry Looman
Notulen jaarvergadering 2018 zie bijlage achterkant.
Jaarverslag van 2018, terugblik in beeldverslag.
Financiën: - verslag verenigingsjaar 2018
- rapportage kascommissie
- begroting 2019
Bestuurswisseling. Penningmeester Hans van Veen is aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar. Nieuwe gegadigden kunnen zich melden bij de voorzitter. Bestuurstermijn is 3 jaar. Diverse bestuurszaken
Jaarprogramma 2019 met speciale aandacht voor de busreis op 19 augustus;
eerste inschrijving kan al in de pauze. PAUZE met lotenverkoop Hoofdprijs is een gratis deelname aan de busreis incl. diner.
8. Na de pauze volgt er een lezing door dhr. André Moerings over de Skimmia.
U kunt hierover ook lezen in zijn artikel in de Groei en Bloei die begin 2018 is verschenen.
9. Uitslag van de loterij en sluiting van de vergadering, circa 22.15 uur. Vorig jaar hebben we na afloop van de jaarvergadering een gezellig samenzijn gehad vanwege ons 145 jarig bestaan. Dat was erg leuk, dus ook dit jaar willen we u een drankje na afloop van onze vergadering aanbieden.

    • Locatie
    • Snijdelwijklaan 2
      2771 SX Boskoop
      Zuid-Holland

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind je op onze cookie instellingen pagina.

OK