Over de Nationale Tuinweek

In 2019 vindt de Nationale Tuinweek plaats van 8 t/m 16 juni! Met op 15 en 16 juni het Open Tuinen Weekend. De Nationale Tuinweek is een evenement van de vereniging Groei & Bloei.

De Nationale Tuinweek sluit aan bij een groeiende belangstelling voor tuinieren en alles wat met groen te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan meer groen om woningen en bedrijven. Vaak kan dat worden gerealiseerd zonder veel (extra) ruimtebeslag, bijvoorbeeld op braakliggende terreinen, in binnentuinen en verticaal tegen gevels of op balkons.

Thema voor de Tuinweek van 2019:

  • De levende tuin. In een levende tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Een levende tuin is een mooie, natuurlijke tuin met veel ruimte voor planten en dieren. Alle levende tuinen samen maken steden en dorpen veel aantrekkelijker voor mens en dier!
  • Het thema van de eerdere Tuinweken 'Tegel eruit, plant erin' krijgt een vervolg. Op 23 maart 2019 kon je bij Intratuin een tegel inleveren en kreeg je twee gratis planten. De Nationale Tuinweek is een initiatief van vereniging Groei & Bloei met als doel een groenere omgeving te creëren. Het credo is daarbij ‘Tegel eruit, plant erin!’. Het vergroenen van steden en dorpen levert niet alleen een bijdrage aan een grotere biodiversiteit. Meer groen en minder bestrating zorgt ook voor een betere waterberging en voorkomt overbelasting van rioleringen.


Wat is de vereniging Groei & Bloei

Groei & Bloei is een vereniging van liefhebbers van tuinen en tuinieren. De vereniging bestaat uit 130 afdelingen door heel Nederland en België, elk met een eigen bestuur. Zij organiseren door het jaar heen activiteiten, variërend van lezingen en workshops tot excursies en korte reizen naar mooie tuinen.
De vereniging geeft een tijdschrift uit voor tuinliefhebbers. Het is het grootste tuintijdschrift in Nederland. Leden krijgen het blad bij het lidmaatschap. Informatie over tuinen en tuinieren van Groei & Bloei is ook te lezen op www.groei.nl en Pinterest, Facebook en Twitter.

Hoe werkt Groei & Bloei samen met anderen?

Tuinieren is hot. In de stedelijke omgeving is de belangstelling voor tuinieren groeiend. Op braakliggende terreinen ontstaan buurtmoestuinen. Guerillagardening en samen tuinieren zijn vormen die dertigers en veertigers aanspreekt. Stadstuinbouworganisaties stimuleren bewoners meer te doen met groen. Buiten de stad is de aandacht voor tuinieren van oudsher al groot. De afdelingen van Groei & Bloei werken al veel samen met lokale organisaties om tuinieren en groen onder de aandacht te brengen, denk hierbij aan tuincentra, lokale groenvoorzieners, volkstuincomplexen, moestuinen etc.

Krachten bundelen

Groei & Bloei werkt al jaren samen met Stichting Steenbreek. Het thema De Levende Tuin sluit goed aan bij de doelstelling van Steenbreek, het vergroenen van Nederland. Maar er zijn meer organisaties met een groen hart. Groei & Bloei, Stichting Steenbreek, Vogelbescherming Nederland, IVN Natuureducatie en KNNV, vereniging voor veldbiologie bundelen dit jaar hun krachten om met elkaar de Nationale Tuinweek en het thema De Levende Tuin breder bekend te maken. Ieder doet dit op zijn eigen manier met zijn eigen middelen. Daarom kun je dit jaar voor het eerst activiteiten verwachten van Groei & Bloei-afdelingen met een van deze partners.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK