Redactie

Redactie

Anne Boot, Fransje van Dorp, Jasker Kamp (hoofdredacteur), Janine van Nunen (redactie-secretaresse), Marja van Rooij (eindredacteur), Sandra Verkic (beeldredacteur), Marianne Vrijhof en Mariëtte van Vucht (online)
Vormgeving: M&D vormgevers

Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer
Telefoon: 079-3681235
E-mail: redactie(apenstaartje)groei.nl

Wat vind je van dit artikel? Geef een waardering