Groei&Bloei Waar in ‘t bronsgroen eikenhout….Blik op de Tuin no. 1032 / week 45/2021

Waar in ‘t bronsgroen eikenhout….blik op de tuin no. 1032 / week 45/2021

Waar in ‘t bronsgroen eikenhout….Blik op de Tuin no. 1032 / week 45/2021

Een stukje buitenland in eigen land, dat in 1911 op de kaart is gezet door Eli Heimans, grondlegger van de natuurbescherming in Nederland.....

Nu ik zelf een paar dagen rond Epen in Zuid-Limburg heb gewandeld, begrijp ik al te goed, waarom Eli Heimans, zo gepassioneerd door deze streek was, dat hij er een boek over schreef. Deze Amsterdamse onderwijzer, die samen met Jac. P. Thijsse, grondlegger van de natuurbescherming in Nederland is, zette in 1911 met zijn boek ‘Uit ons Krijtland’ het Geuldal bij het grote publiek op de kaart. Het boek heb ik niet kunnen vinden, maar ik vond in een wandelgids, die in 2014 ter ere van de 100e sterfdag van Heijmans door  IVN Vijlen-Vaals is uitgegeven, wel een passage uit het boek: ‘Gele klei en klotsende beekjes; schaakbordhellingen, bekruind met donker bos, dat de zuidelijkste grens vormt van ons land. Diep in het groene dal de driftige Geul, die zijn slangenloop tekent met hoge breedkronige populieren.’ Het beeld dat Heimans schetst is na zo’n honderd jaar gelukkig nog niet veel verandert. Nog steeds markeren hoge populieren de meanderende Geul, met hoog in de bomen de groene bollen van de maretak, die als magische objecten de aandacht trekken. Wat het gebied verder zo bijzonder maakt, zijn haar groene, golvende heuvels, de prachtige vergezichten, de holle wegen en de talloze bronnen en bronbeken, die hun weg naar de Geul zoeken. Het gebied heeft zelfs de hoogste dichtheid aan bronnen binnen Nederland met daardoor een bijzondere flora en fauna. Het landschap met zijn bronnen heeft zich in driehonderd miljoen jaar zo gevormd en is gevuld met geologische schatten, zoals de Heimansgroeve in Vijlen, waar gesteente uit het Carboon aan de oppervlakte komt.

Anneke

T  twitter.com/blikopdetuin; F facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Vragen kunt u stellen via:

info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl